ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΕΩΡΓΑΚH
                          ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ                          ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Έχοντας 20ετή προϋπηρεσία σαν στέλεχος διαφόρων Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και 10ετή παράλληλη σαν Επιστημονικός Συνεργάτης στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ξεκίνησα το 1999 στα Μελίσσια την αντιπροσώπευση Ασφαλιστικών Εταιρειών.

Σήμερα εκπροσωπώ τις μεγαλύτερες Τραπεζικές Ασφαλιστικές Εταιρείες, την Αγροτική Ασφαλιστική, την Alpha Ασφαλιστική, την Εθνική Ασφαλιστική, την Φοίνιξ Metrolife Εμπορική καθώς και την EOS Ασφαλιστική.

Καλύπτω όλους τους τομείς Σύνταξης, Υγείας και Γενικών Ασφαλίσεων και στοχεύω στην προσωπική σας εξυπηρέτηση.

Αποβλέποντας στην παροχή εκ μέρους μου προς εσάς ασφαλιστικών υπηρεσιών ανώτατου επιπέδου, σας καλώ να επικοινωνήσετε μαζί μου για οποιοδήποτε ασφαλιστικό σας θέμα επιστέφοντάς μου την φόρμα επικοινωνίας.

                         
Γιάννης Γεωργάκης   -   Μαθηματικός-Στατιστικολόγος M.Sc.  -   Ασφ.Πράκτορας Α.Μ. 158266 Ε.Ε.Α.